مرکز تصوير برداري پزشکي دکتر ليزا صادق زاده
سامانه یگانه پزشکی (سیپ)
Copyright 2004 - 2021 ©
دکتر صادق زاده
شماره موبایل خود را وارد کنید
شماره موبایل خود را وارد کنید
جهت ورود به سیستم نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید
ID
×